Địa chỉ: 414 Lê văn sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hotline: 094 838 89 79

Thời gian mở cửa: 7:00 – 21:00