Giỏ hoa ngũ sắc 002

4.500.000 

Phù hợp tặng Người yêu, Chúc Mừng, Sinh Nhật, Kỷ Niệm, Tốt Nghiệp.

Sản phẩm bao gồm:

  • hoa hồng
  • 1 đóng hoa ngũ sắc 😀
  • Lá và phụ kiện

*Sản phẩm thực nhận có thể khác với hình đại diện trên website (đặc điểm thủ công và tính chất tự nhiên của hàng nông nghiệp)