Hoa Chia Buồn

2.500.000 

Phù hợp trong tang lễ, chia buồn.

Sản phẩm bao gồm:

  • Hoa trắng
  • Lá và phụ kiện
  • Chân kệ

*Sản phẩm thực nhận có thể khác với hình đại diện trên website (đặc điểm thủ công và tính chất tự nhiên của hàng nông nghiệp)